Kosten

De kosten voor een uitgebreid consult bedragen € 40,- . Kom je alleen voor een Merkabaheling dan kost het consult € 25,-. De kosten dienen contant te worden betaald. 

Na vele jaren te hebben voldaan aan de eisen van beroepsvereniging en ziektekostenverzekeraars, heb ik beide organisaties losgelaten. De voorwaarden voor vergoeding van ziektekosten werden steeds ongunstiger. Ik ben nu fors gezakt met de prijs per consult omdat de kosten voor mezelf ook veel lager zijn geworden. Hierdoor zijn de consulten toegankelijker geworden voor mensen zonder aanvullende verzekering.


Duur behandeling

Meestal duurt een sessie ongeveer een uur, Merkabaheling naar schatting de helft. Hoeveel sessies iemand nodig heeft is sterk afhankelijk van hetgeen iemand wil bereiken en de vorderingen die de persoon maakt bij de behandelingen. 

Registratie

Dat betekent dat ik:

– ben aangesloten bij de Geschillencommissie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz),

– beschik over een klachtenprocedure (art. 18 Wkkgz),

– beschik over een klachtenfunctionaris op afroep (art. 15 Wkkgz). 

Ik ben opgenomen in het gelaagd register van NIBIG.  Op basis van een overeenkomst tussen NIBIG solidariteitsfonds Wkkgz en Quasir B.V. ben ik geregistreerd voor de Wkkgz.